Aktuelles aus Prishtinë (Pristina), Mitrovica, Prizren, Prizeren, Pejë, Pec - Historisches zu Kosova und UCK
00:36
22.10.2020
Die Redaktion von Kosova-Aktuell hat sich entschlossen Dokumente der LPV einem breiteren Publikum auch in Deutschland zugänglich zu machen. Regelmäßig berichten wir über Aktivitäten der LPV in Kosova. Die LPV (Bewegung für Selbstbestimmung) bekämpft jede Art von nationaler Unterdrückung und sozialer Ungerechtigkeit. Gegenwärtig ist die LPV einer harten Repressionswelle durch die UNMIK ausgesetzt. Die LPV lehnt die UNMIK Kolonialherrschaft ebenso ab, wie den serbischen Nationalismus. Sie besteht auf dem „Recht auf NATIONALE SELBSTBESTIMMUNG“.

In ihrer Programmatik geht die LPV davon aus, dass nur das Volk die entscheidenden Fragen durch Eigenaktivität und demokratischer Abstimmungen lösen kann. Weder den imperialen Mächten, noch dem serbischen Staat soll Handlungsfreiheit in Kosova gewährt werden. Ein Motto der LPV ist der Satz: „Çlirimtarët nuk ekzistojnë! Unë nuk jam çlirimtar! Popujt çlirojnë vetveten!" von Che Guevara, in deutscher Sprache „Die Befreiung existiert nicht ! Ich bin kein Befreier! Das Volk kann sich nur selbst befreien.“

In diesem Sinn stellen wir unseren Lesern Dokumente der LPV in Englisch und Albanisch zur Verfügung.
 

No Negotiations because...

• Because negotiations make sense when they are held between equal parties. Kosova is not regarded as equal to Serbia because its statehood is not yet recognized.

• Because Serbian illegitimate structures in Kosova have not been dismantled.

• Because in Kosova we have the UN over our head while Serbia is at our throat. Kosova is governed and ruled by the unaccountable and antidemocratic regime of UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).

• Because the so-called ‘democratic’ institutions of Kosova were established and are being controlled by UNMIK, and thus they will necessarily be led by corrupted and blackmailed people.

• Because through negotiations Serbia is attempting to justify its ambitions to reestablish de-facto control of our population and territory, even through partition.

• No negotiations because the negotiations are being planned for Kosova, not for Serbia. UNSC Resolution 1244 will be the basis for negotiations, and as is known, this Resolution preserves nominal Serbian sovereignty over Kosovo and encourages the de-facto restoration of this sovereignty.

• Because the negotiations do not plan to seek compensation from Serbia for 12.000 killed, 3.000 kidnapped, 20.000 women raped, one million expelled and 120.000 houses destroyed. The negotiations are designed to complete the rehabilitation of the Serbian state at Kosova’s expense.

• Because the negotiations will equate Serbia’s crime and genocide with its Kosovar victims; and, their aggression with our war of liberation.

• Because the negotiations should be conducted without conditions. Our country is being conditioned: we have to fulfill imposed standards and accept arbitrary non-negotiable principles.

• Because Serbia was never identified as the aggressor who exercised repression and terror for more than a century. On the contrary, after the fall of Milosevic, Serbia was rehabilitated automatically (without fulfilling any conditions) and was admitted into international institutions and bodies.

• Because Kosova does not lack status, but the people of Kosova lack freedom. A prisoner cannot negotiate.

• Because they inevitably imply willingness to compromise. Freedom cannot be a compromise. One is either free or not free. Freedom is non-negotiable.

• Because these negotiations can be portrayed as the end of Kosova’s chance for independent statehood. For Serbia, this is enough, because then negotiations will be concerned with the territorial autonomy of the Serbian population in Kosova. This will legitimize existing Serbian enclaves in Kosova, as well as their expansion and the establishment of new enclaves. This has already started with the decentralization process.

• Because many issues can be negotiated with Serbia once she accepts the non-negotiable precondition – the will of the people of Kosova.

 

 

Self-determination because...

• Self-determination, because every nation has the right to choose freely the path for building its common future.

• Self-determination, because it is the basic condition of freedom. Anything less than self-determination is not freedom. This is unjust and unacceptable. Fight the injustice!

• Self-determination, because collective freedom is the essential condition for individual freedom.

• Self-determination, because the only source of sovereignty is the people and nothing less

• Self-determination, because all nations have the right to be free of colonization.

• Self-determination, because whenever others took decisions on Kosova’s behalf, we were oppressed.

• Self-determination becausea free Kosova is the cure for the ‘Balkan problem’ and freedom will be granted only when it is not left to the conscience of the Belgrade government.

• Self-determination, because the problem will not be solved as long as the aim is to change internal Serbian opinion towards Kosova, instead of ensuring that Kosova ceases to be the object of this opinion.

• Self-determination, because it is a strong blow to hegemonic aspirations.

• Self-determination, because it is the closure of the path to subjugation by Serbia

• Self-determination, because it will encourage the end of fascism in Serbia.

• Self-determination, because this is the minimum moral recompense for a century of injustice, continuous repression and humiliation, hundreds of thousands maltreated, thousands killed, and widespread damage and destruction.

• Self-determination, because it is natural and inalienable. We can make decisions in our own interest more effectively than anyone else can do on our behalf.

• Self-determination! Without condition. Until a final break away. Until the complete liberation of our country.

 

 

Jo negociata sepse...

• Jo negociata sepse negociatat kanë kuptim kur zhvillohen mes palëve të barabarta. Kosova nuk është e barabartë me Serbinë. Kosova nuk është shtet sikur Serbia.

• Jo negociata sepse nuk janë zhbërë strukturat e Serbisë në Kosovë.

• Jo negociata sepse përveçqë Kosova e ka Serbinë në qafë, ajo e ka edhe UNMIK-un mbi kokë. Kosova sundohet nga regjimi antidemokratik i UNMIK-ut.

• Jo negociata sepse institucionet e sistemit që i ka krijuar dhe i kontrollon ky regjim, medoemos do të udhëhiqen prej njerëzve të korruptuar e të shantazhuar, të tillë çfarë janë sot në Kosovë.

• Jo negociata sepse përmes negociatave Serbia po tenton të përligj ambiciet e saj për të rivendosur kontrollin faktik mbi popullin dhe territorin e vendit tonë, madje duke bërë edhe ndarjen e tij.

• Jo negociata sepse ato po planifikohen për Kosovën, e jo edhe për Serbinë. Rezoluta 1244 do të jetë baza e negociatave, e, siç dihet, rezoluta 1244 e ruan nominalisht sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën dhe e nxit restaurimin faktik të tij.

• Jo negociata sepse negociatat nuk planifikohen të bëhen për të kërkuar përgjegjësi dhe dëmshpërblim nga Serbia për 12.000 të vrarë, 3.000 të rrëmbyer, 20.000 femra të dhunuara, një milion të dëbuar dhe 120.000 shtëpi të shkatërruara. Negociatat po parashikohen të bëhen për të kurorëzuar rehabilitimin e shtetit të Serbisë.

• Jo negociata sepse negociatat përfundimisht do ta barazojnë krimin dhe gjenocidin (shteti i Serbisë) me viktimën (populli i Kosovës); dhe, agresionin me luftën çlirimtare.

• Jo negociata sepse negociatat duhet të zhvillohen pa kushte. Vendi ynë po kushtëzohet: na janë vënë standarde për të plotësuar dhe parime të panegociueshme arbitrare.

• Jo negociata sepse Serbia nuk u identifikua si agresor që ushtroi represion e terror për më se një shekull, por madje ajo pas rënies së Milosheviqit u rehabilitua; automatikisht (pa plotësuar standarde) u pranua në institucionet dhe organizmat ndërkombëtarë.

• Jo negociata sepse Kosovës nuk i mungon statusi, por popullit të saj i mungon liria. I burgosuri nuk negocion.

• Jo negociata sepse ato pashmangshëm nënkuptojnë gatishmërinë për kompromis. Liria nuk është kompromis. Liria është e drejtë e pandërmjetësuar dhe gjendje e panegociueshme.

• Jo negociata sepse fillimi i negociatave paraqet fundin e pavarësisë dhe shtetësisë si mundësi. Serbisë i mjafton kjo, në mënyrë që pastaj negociatat të bëhen për autonominë territoriale të serbëve në Kosovë e që nënkupton legalizimin e enklavave ekzistuese serbe në Kosovë si dhe zgjerimin e tyre dhe krijimin e enklavave të reja. Një gjë e tillë veç ka filluar me decentralizimin.

• Jo negociata sepse me Serbinë mund të negociohet për shumëçka tjetër vetëm atëherë kur ajo të pranojë parakushtin e panegociueshëm – vullnetin e popullit të Kosovës.

 

 

Vetëvendosje sepse...

• Vetëvendosje, sepse çdo popull ka të drejtë të zgjedh lirshëm rrugën e ndërtimit të fatit kolektiv.

• Vetëvendosja është kushti themelor i lirisë. Gjithçka më pak është joliri. Joliria është e padrejtë. Padrejtësia është e papranueshme. Luftoje padrejtësinë!

• Vetëvendosje, sepse liria kolektive është kushti fundamental i lirisë individuale.

• Vetëvendosje, sepse burim i vetëm i sovranitetit është populli dhe askush tjetër.

• Vetëvendosje, sepse çdo popull ka të drejtë të dekolonizohet.

• Vetëvendosje, sepse sa herë kanë vendosur tjerët për ne, e jo ne për veten, kemi qenë të shtypur.

• Vetëvendosje, sepse zgjidhja është liria, dhe ajo ndodh vetëm atëherë kur kjo çështje nuk lihet në ndërgjegjen e pushteteve në Beograd.

• Vetëvendosje, sepse problemi zgjidhet jo atëherë kur synohet ndryshimi i opinionit të brendshëm serb për Kosovën, por atëherë kur Kosova pushon së qeni objekt i këtij opinioni.

• Vetëvendosja është goditje e fuqishme ndaj çfarëdo aspiratash hegjemoniste.

• Vetëvendosja është mbyllje e shtegut të së keqes.

• Vetëvendosja ndikon në denazifikimin e Serbisë.

• Vetëvendosje, sepse ky është minimumi i kompensimit moral për padrejtësinë shekullore, represionet e vazhdueshme, shkeljen e pandërprerë të dinjitetit, qindra mijëra dhunime dhe dhjetëra mijëra vrasje, shkatërrime dhe dëme të përgjithshme.

• Vetëvendosje, sepse kjo është diçka e natyrshme: është gjë e pritshme të vendosim në interes të vetes më shumë seç do ta bënte këtë tjetërkush dhe gjithkush tjetër për ne.

• Vetëvendosje! Pa kusht. Deri në shkëputje përfundimtare. Deri në çlirimin e plotë të vendit.

-test-